Disclaimer


Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de PreMeo internetsite welke toegankelijk is via www.premeo.nl (hierna “Site”) en de via deze Site aangeboden internetapplicaties (hierna “Applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze Site en de Applicaties betekent dat u deze en overige op deze Site en Applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Premeo en met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk “Premeo”) verstrekken de informatie, producten en diensten op deze Site op basis van onderstaande voorwaarden.

Deze Site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Premeo of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze Site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Premeo noch met haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

Deze Site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Premeo gecorrigeerd zullen worden naar Premeo goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Premeo behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Premeo sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Premeo herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de Site zijn het eigendom van Premeo en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Premeo en/of haar toeleveranciers.

De op deze Site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Zie de Algemene Voorwaarden op deze Site.

Alhoewel Premeo al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze Site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze Site.

 

Privacyverklaring

Premeo verzamelt persoonsgegevens van klanten voor de uitoefening van haar dienstverlening. Door het streven naar een optimale kwaliteit van dienstverlening is registratie van persoonsgegevens met betrekking tot onder andere gezondheid hierbij een voorwaarde. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Premeo hanteert een intern privacy beleid.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

  • Voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant.
  • Voor het uitvoeren van medische keuringen, vaccinaties en het opmaken van adviezen.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses.

Welke gegevens worden vastgelegd en bewaard?

  1. NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, email, geboortedatum)
  2. Financiële gegevens (factuurstatus, betaler, zorgverzekeraar)
  3. Afspraakgegevens (datum, locatie, tijdstip)
  4. Gezondheidsverklaring
  5. Medisch advies

 

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Met deze gegevens zullen wij - in overeenstemming met de daarvoor geldende regels - extra zorgvuldig omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Premeo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Premeo maakt gebruik van directe cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en indirecte cookies (zoals de DoubleClick-cookie) om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan uw website.U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan Premeo geen cookies ontvangt.

Premeo maakt gebruik van Remarketing van Google Analytics in online advertenties en campagnes. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website en om advertenties weer te geven op sites op internet. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

 

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen, door ons worden aangepast. Wij raden u dan ook aan deze tekst regelmatig te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

 

Disclaimer voor emails verstuurd vanuit Premeo

De inhoud van email berichten verstuurd door medewerkers van Premeo is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het bericht ten onrechte bij u terecht is gekomen of niet compleet is ontvangen dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de afzender van dit bericht. Indien u niet de verwachte geadresseerde bent dan is het niet toegestaan het bericht te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden, te kopiëren danwel te printen. Het bericht dient te worden verwijderd. De verzender staat, ondanks voortdurende controle, niet in voor het virusvrij verzenden van e-mails. Ook kan verzender niet garanderen dat het bericht tijdig en onaangetast ontvangen wordt. De verzender is zeker in geen geval aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of besluiten die zijn of kunnen worden gebaseerd op informatie door of via dit email bericht.

PMO/PAGO voor medewerkers van uw bedrijf nodig?


Offerte aanvragen

Wij werken o.a. voor

Achmea
CZ
De Amersfoortse
Delta Lloyd
Ohra
Reaal
VVAA
3M
Albemarle
Fluor
A&R Carton
Avelingen groep
Bayer
Bruca
Buchinhoren
Carpenter
CCV
Celavita
Converge
Cronimet
De Vergarde
Dockwise
Dr. Oetker
Ecolab
Edelman
EDSN
Eurojust
Enkco
ETS
European Association of Urology
Evides
Flinter
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Twenterand
Gemeente Uithoorn
Heinmade
Hokamo
Holland Plant
Indumat Verhuur
Initial Hokatex
Interjute
KPMG
Linex Prefab
Loyens & LIIoef
Luchthaven Schiphol
Medinova
Menzies
Metaalhandel De Horne
Monsanto
NDS
NHTV
Nutricia

Premeo.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologiƫn onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.
Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Ja, ik accepteer cookies