PMO extra modules

Onze PMO modules zijn mogelijk als aanvulling op of als onderdeel van het medisch onderzoek. Iedere module kunt u als optie kiezen, afhankelijk van uw wensen, budget en de sector waarin u werkzaam bent. 


PMO module: Bloedonderzoek suiker en cholesterol

 

Waarom dit bloedonderzoek?
Via een bloedonderzoek kunnen er preventief ziektes en risico's worden ontdekt. Er worden diverse waarden onderzocht gericht op suiker en cholesterol. Uiteindelijk zijn dit belangrijke parameters voor kans op diabetes en / of hartproblemen.

Ook HBA1C wordt geanalyseerd in het bloed: deze waarde laat een gemiddelde bloedsuikerwaarde over de voorliggende 3 maanden zien. Kwalitatief geeft de gemiddelde waarde zodoende een veel beter én betrouwbaarder beeld over de bloedsuikerwaarde dan alleen een glucose bepaling in het bloed. Ook is het bloedonderzoek dat Premeo verricht veel betrouwbaarder dan een vingerprik. Bloedonderzoeken worden altijd deskundig verricht door de medische specialisten van Premeo.

Voor de beste resultaten / analyse wordt het aangeraden om tot 2 uur voor de afspraak geen koffie en etenswaar te nuttigen.

Voor wie is dit bloedonderzoek?
Iedere werknemer die deelneemt aan het PMO kan dit bloedonderzoek krijgen. 

Welke risico’s spoort dit bloedonderzoek op?
De bloedwaardes geven informatie over:
 • te hoog cholesterol
 • suikerziekte

Resultaat en vervolg van dit bloedonderzoek?

De medisch specialist van Premeo verwijst soms naar de eigen huisarts naar aanleiding van de uitkomsten van het bloedonderzoek. De huisarts kan dit laten controleren en eventueel tijdig een behandeling opstarten. Ook wordt er advies gegeven over eet- en leefgewoonten om risico’s te verkleinen.

Overige modules als optie mogelijk

PMO module: Bloedonderzoek V411

 

Waarom dit bloedonderzoek?
Spoort preventief ziektes en risico’s op via een eenvoudig bloedonderzoek.

Voor wie is dit bloedonderzoek?
Iedere werknemer die deelneemt aan het PMO kan dit bloedonderzoek krijgen.

Welke risico’s spoort dit bloedonderzoek op?
De bloedwaardes geven informatie over:
 • te hoog cholesterol
 • suikerziekte
 • nierafwijkingen
 • ontstekingen & infecties
 • bloedarmoede
Resultaat en vervolg van dit bloedonderzoek?
De PMO-arts verwijst soms naar de eigen huisarts naar aanleiding van de uitkomsten van het bloedonderzoek. De huisarts kan dit laten controleren en eventueel tijdig een behandeling opstarten. Ook geeft de arts advies over eet- en leefgewoonten om risico’s te verkleinen.

 

PMO module: Bloedonderzoek V412

 

Waarom dit bloedonderzoek?
Spoort preventief ziektes en risico’s op via dit uitgebreide bloedonderzoek.

Voor wie is dit bloedonderzoek?
Iedere werknemer die deelneemt aan het PMO kan dit bloedonderzoek krijgen.

Welke risico’s spoort dit bloedonderzoek op?
De bloedwaardes geven informatie over:
 • te hoog cholesterol
 • suikerziekte
 • nierafwijkingen
 • ontstekingen & infecties
 • bloedarmoede
 • schildklierfunctie (trage werking kan voor vermoeidheid en overgewicht zorgen)
 • leverfunctie (bijvoorbeeld aantasting door overmatig alcoholgebruik)
Resultaat en vervolg van dit bloedonderzoek?
De PMO-arts verwijst soms naar de eigen huisarts naar aanleiding van de uitkomsten van het bloedonderzoek. De huisarts kan dit laten controleren en eventueel tijdig een behandeling opstarten. Ook geeft de arts advies over eet- en leefgewoonten om risico’s te verminderen.

 

PMO module: Lichamelijk onderzoek

Waarom dit lichamelijk onderzoek?
Spoor tijdig afwijkingen en lichamelijke klachten op, die ook uit werk kunnen voortvloeien.

Voor wie is dit lichamelijk onderzoek?
Iedere werknemer die deelneemt aan het PMO kan dit uitgebreide lichamelijke onderzoek krijgen. Het is bijzonder geschikt voor werknemers die fysiek zwaar werk doen. Zij lopen meer risico op lichamelijke klachten.

Welk risico’s spoort dit lichamelijk onderzoek op?
Dit lichamelijke onderzoek spoort specifieke lichamelijke klachten en risico’s op aan/in:
 • hoofd/hals
 • reflexen
 • hart en bloedvaten
 • longen
 • buik
Resultaten en vervolg lichamelijk onderzoek?
De PMO-arts verwijst soms naar de eigen huisarts naar aanleiding van de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek. De huisarts kan dit controleren en eventueel tijdig een behandeling opstarten. Ook geeft de arts advies over eet- en leefgewoonten om risico’s te verminderen.

 

PMO module: Audiometrie (gehoortest)

 

Waarom deze module audiometrie?
Spoort preventief en tijdig problemen aan het gehoor op.

Voor wie is deze audiometrie?
Vooral werknemers die in hun werk aan veel geluid en lawaai worden blootgesteld hebben veel aan de audiometrie.

Welke risico’s spoort de audiometrie op?
De audiometrie bekijkt de al opgelopen gehoorschade en de risico’s op verdere beschadiging.

Resultaten en vervolg audiometrie?
Het onderzoek moet plaatsvinden in een stille ruimte. De audiometrie is een screenend onderzoek. Bij vastgestelde risico’s verwijst de arts door naar een audicien.

 

PMO module: Spirometrie (longfunctie)

 

Waarom de module spirometrie?
Spoort preventief en tijdig afwijkingen in longfuncties op.

Voor wie is de spirometrie?
Vooral werknemers die veel met stof in aanraking komen hebben veel aan de spirometrie.

Welke risico’s spoort de spirometrie op?
Uit dit screenende onderzoek komen mogelijke afwijkingen in longfuncties naar voren.

Resultaten en vervolg spirometrie?
Deze uitgebreide longfunctietest heeft een screenende functie. Bij vastgestelde risico’s verwijst de arts u door naar de huisarts voor vervolgonderzoek.

 

PMO module: Oog/beeldschermonderzoek

 

Waarom het oog-/beeldschermonderzoek?
Spoor preventief risico’s op de oogfunctie.

Voor wie is het oog-/beeldschermonderzoek?
Vooral werknemers die veel achter het beeldscherm werken hebben veel aan dit onderzoek.

Welke risico’s spoort het oog-/beeldschermonderzoek op?
De arts gebruikt een gespecialiseerd apparaat voor het oog-/beeldschermonderzoek. Het onderzoek bekijkt meerdere risico’s:
 • Oogfunctie van dichtbij
 • Oogfunctie van 67 cm (achter het beeldscherm)
 • Oogfunctie voor ver weg (5 meter)
Resultaten en vervolg oog-/beeldschermonderzoek?
De arts geeft direct tips aan de werknemer over de zithouding en het voorkomen van klachten achter het beeldscherm. Indien er afwijkingen uit het oogonderzoek naar voren komen, verwijst de arts u door naar de opticien.

 

PMO module: ECG-in-rust (hartfilmpje)

Waarom het ECG in rust?
Spoort risico’s en afwijkingen aan het hart tijdig op.

Voor wie is het ECG in rust?
Vooral werknemers in managementfuncties hebben veel aan het ECG in rust. Ook voor (oudere) werknemers met verhoogde kans op hart- en vaatziekten is het nuttig.

Welke risico’s spoort de ECG in rust op?
Onze cardioloog beoordeelt het ECG en kan hartafwijkingen tijdig signaleren.

Resultaten en vervolg ECG in rust?
Indien het ECG in rust afwijkingen laat zien, verwijst de arts u door naar uw huisarts voor vervolgonderzoek.

 

PMO module: Werkvermogen

Waarom de vragenmodule Werkvermogen?

Bekijk hoe het gesteld is met het werkvermogen.

Voor wie is de module Werkvermogen?
Alle werknemers die meedoen aan het PMO.

Welke risico’s spoort de module Werkvermogen op?

In deze test wordt gekeken naar het werkvermogen; de mate waarin je zowel lichamelijk als geestelijk in staat bent om te werken.

Resultaten en vervolg?
Wanneer een deelnemer aangeeft zich minder goed in staat voelt om te werken worden er tips gegeven.

 

PMO module: Vitaliteit en productiviteit

Waarom de vragenlijst Vitaliteit en Productiviteit?
Geeft inzicht in vitaliteit en productiviteit van de deelnemer

Voor wie is de vragenlijst Vitaliteit en Productiviteit?
Voor iedereen die meedoet aan het PMO

Welke risico's spoort de vragenlijst Vitaliteit en Productiviteit op?
Bijvoorbeeld vroegtijdig opsporen van ongezonde leefstijl of tekort aan motivatie.

Resultaten en vervolg?
Wanneer de deelnemer op punten minder goed scoort wordt er advies gegeven over hoe dit verbeterd kan worden.

 

PMO module: Werkdruk (psycho sociale arbeidsbelasting)

 

Waarom de PsychoSociale Arbeidbelasting?
Geeft inzicht in stressniveau op werk

Voor wie is de PsychoSociale Arbeidbelasting?
Voor alle deelnemers aan het PMO

Welke risico's spoort de PsychoSociale Arbeidbelasting op?
Inzicht in stressniveaus en mentale weerbaarheid in relatie tot stressoren in het werk (bv. werkdruk en regelmogelijkheden) en energiebronnen.

Resultaten en vervolg?
Wanneer werknemers (te) veel stress ervaren worden tips gegeven om dit aan te pakken.

 

PMO module: Fysieke belasting en arbeidsomstandigheden

 

Waarom Fysieke belasting en arbeidsomstandigheden?
Geeft inzicht in de relatie tussen zwaar werk en de gezondheid van de werknemer

Voor wie is Fysieke belasting en arbeidsomstandigheden?
Voor medewerkers met fysiek zwaar belastend werk

Welke risico's spoort Fysieke belasting en arbeidsomstandigheden op?
Inzicht in ervaren zwaarte van het werk, kracht zetten, tillen, duwen en trekken in relatie tot gezondheid en mogelijke klachten.

Resultaten en vervolg?
Wanneer er punten naar voren komen waarop de deelnemer beter kan scoren zal de arts hierover adviseren.

 

PMO module: Gezond werken in ploegendiensten

 

Waarom Gezond werken in ploegendienst?
Spoort (gezondheids)risico’s op bij werknemers die in ploegendiensten werken.

Voor wie is Gezond werken in ploegendienst?
Voor alle deelnemers die in ploegendiensten werken

Welke risico's spoort Gezond werken in ploegendienst op?
Inzicht in werk- en rusttijden, tevredenheid met het dienstrooster, impact van ploegendienst op mentale en lichamelijke gezondheid

Resultaten en vervolg?
Wanneer er klachten of risico’s zijn zal dit besproken worden door de arts zodat dit verbeterd kan worden.

 

PMO module: Griepvaccinaties

 

Waarom griepvaccinaties?
Beschermt uw werknemers eenvoudig tegen griep en reduceert verzuim.

Voor wie zijn de griepvaccinaties?
Alle werknemers.

Wanneer krijgt u de griepvaccinatie?
De arts kan de griepvaccinaties in oktober en november toedienen.

 

Informatiepakket

 

Wij kunnen een presentatie verzorgen bij u op het bedrijf. U krijgt tevens een aantal opvallende posters met PMO informatie van A3 formaat om in uw bedrijf op te hangen.

 

Groepsrapportage

 

Als werkgever kunt u een groepsanalyse ontvangen van het PMO bij deelname door meer dan 30 werknemers.

 

PMO/PAGO voor medewerkers van uw bedrijf nodig?


Offerte aanvragen

Wij werken o.a. voor

Achmea
CZ
De Amersfoortse
Delta Lloyd
Ohra
Reaal
VVAA
3M
Albemarle
Fluor
A&R Carton
Avelingen groep
Bayer
Bruca
Buchinhoren
Carpenter
CCV
Celavita
Converge
Cronimet
De Vergarde
Dockwise
Dr. Oetker
Ecolab
Edelman
EDSN
Eurojust
Enkco
ETS
European Association of Urology
Evides
Flinter
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Twenterand
Gemeente Uithoorn
Heinmade
Hokamo
Holland Plant
Indumat Verhuur
Initial Hokatex
Interjute
KPMG
Linex Prefab
Loyens & LIIoef
Luchthaven Schiphol
Medinova
Menzies
Metaalhandel De Horne
Monsanto
NDS
NHTV
Nutricia

Premeo.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologiƫn onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.
Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Ja, ik accepteer cookies